Metcon

Metcon (съкратено метаболитно кондициониране) е вид високо интензивно обучение, използвано в CrossFit. Без съмнение тази концепция се появява много по – рано от самия CrossFit, но след появяването му Metcon се превръща в изключително популярен метод за провеждане на тренировки. Метаболитно кондициониране (Metcon) е способност да се работи с високо Прочетете повече…