Услуга* Цена
8 посещения
120 лв.
12 посещения
140 лв.
16 посещения
150 лв.
Единично дневно посещение за период от един календарен месец
160 лв.
Неограничен достъп за период от един календарен месец
170 лв.
Единична самостоятелна тренировка
13 лв.
Единично групово занимание
15 лв.

*Всички абонаменти са валидни един календарен месец