Спортна зала „RX INFINITY BOX“ се намира в кв. Манастирски ливади – Изток. Разполага с 600 м2 закрита зала и над 500 м2 площ за занимания на открито- тревна и твърда настилка, зелени зони за релакс с гледка към Витоша, протеинов бар и кафене с открита и закрита част с гледка, както към София така и към планината. Клиентите на спортния център могат да използват частния паркинг на залата.

WOD 13.12.2022

Strength 

3 rounds of:

10 bench press (60%) 

10 seconds ring hold on the top

10 seconds  ring  hold on the bottom


 Skills  

10-15 minutes practice 

rope climb & handstand push ups 


Conditioning:

Circle Training 

40 seconds ON / 15 seconds OFF 

3 rounds of: 

15 ring push ups  

8 dumbbell burpee deadlift (20/15kg.)

10/8 calories row


 Rest 3 minutes then:


3 rounds of: 

20  dips  

20 dumbbell bench press

10/8 assault bike calories


  Rest 3 minutes then:


3 rounds of: 

15 wall balls (9/6kg.)

40 battle rope  

10 chin ups


Core 

2 rounds of:

only left side 

one arm dumbbell side bend (20/15kg.) 

20 meters one arm farmer carry 

20 meters one arm overhead walk 

Do same 2 rounds with the other arm


 Cash Out 

1 minute plank 


 

Партньори