Спортна зала „RX INFINITY BOX“ се намира в кв. Манастирски ливади – Изток. Разполага с 600 м2 закрита зала и над 500 м2 площ за занимания на открито- тревна и твърда настилка, зелени зони за релакс с гледка към Витоша, протеинов бар и кафене с открита и закрита част с гледка, както към София така и към планината. Клиентите на спортния център могат да използват частния паркинг на залата.

WOD 02.12.2022

Practice & Skill 

20 minutes 

handstand hold 

handstand walk 

handstand push ups


 WOD (Cap – 18 minutes ) 

6 rounds for time 

6 devil presses (20/10kg.)

8 box step over 

10 handstand push ups


Core 

3 sets of: 

30 seconds

 hanging L- sit hold 

superman hold 

extended plank hold 

rest 15 seconds between exercise